Caixa de suxestións

O Concello de A Coruña agradece a túa colaboración se desexas achegar aquelas suxestións, queixas e felicitacións con relación ao "CONCURSO DE TAPAS PICADILLO 2023”, co fin de prestar o mellor servizo e calidade.

Animámoste a que nos axudes a mellorar contestando estas preguntas:

Que aspectos do evento consideras máis positivos? Que aspectos consideras máis negativos?

Moitas grazas!

*Esta non é unha canle para presentar recursos administrativos. O seu uso non substitúe ou condiciona o exercicio doutras accións ou dereitos que a normativa reguladora estableza en cada procedemento.