Buzón de suxerencias

O Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña agradece a túa colaboración se desexas achegar aquelas suxerencias, queixas e felicitacións con relación ao "CONCURSO DE TAPAS PICADILLO 2022”, co fin de prestar o mellor servizo e calidade.

Animámosche a que nos axudes a mellorar contestando estas preguntas:

Que aspectos do evento consideras máis positivos? Que aspectos consideras máis negativos?

Moitas grazas!

*Este non é unha canle para presentar recursos administrativos. O seu uso non substitúe ou condiciona o exercicio doutras accións ou dereitos que a normativa reguladora estableza en cada procedemento.